Over SHAPE

Nauwe banden

Partij SHAPE is een nieuwe partij, opgericht in 2018, die met een frisse blik kijkt naar de universiteit. Zoals de naam al zegt, willen wij de faculteitsraad en universiteitsraad beter ‘vormgeven’. Zorgen dat studenten weten wat er speelt en waarover de raden besluiten nemen.

Onze vertegenwoordigers volgen verschillende studies aan de FHML. We hebben van elke studie minimaal één student op onze kandidatenlijst staan. Daarnaast hebben onze kandidaten al veel ervaring in met studentenvertegenwoordiging of hebben een bestuursjaar gedaan. We hebben dus veel kennis over de gang van zaken op de hele faculteit. Door nauwe banden te onderhouden met medestudenten en andere studentenvertegenwoordigers binnen én buiten de FHML, kunnen wij ook daadwerkelijk een verschil maken.

Studieverenigingen

Daarnaast is er goed contact met alle studieverenigingen aan de FHML; MSV Santé, SA Helix, AsKlepiOs, MSV Pulse en EUnitas. Regelmatig zal er een overleg plaatsvinden tussen de studentleden van de Faculteitsraad en Universiteitsraad en bestuursleden van de studieverenigingen.

Speerpunten

SHAPE richt zich op problemen waar studenten van FHML tegenaan lopen; problemen die we zelf ook ervaren. Door toegankelijk en goed bereikbaar te zijn voor iedere student aan de faculteit, gaan we zorgen voor verbeteringen die jullie iedere dag zullen zien op de faculteit. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van het aantal studie-werkplekken, het opnemen van colleges, meer mogelijkheden voor studenteninitiatieven en flexibel studeren, meer opties om naast de studie te werken op de faculteit als bijvoorbeeld student-assistent en controle op Wet middelen studievoorschot.

Vertegenwoordigers van SHAPE zullen zich hard inzetten om studenten meer inzicht te geven en mensen bewust te maken van wat de faculteitsraad doet. Neem vooral contact op met de kandidaten indien je vragen of feedback voor ze hebt.