Verkiezingen

Structuur

De faculteitsraad en universiteitsraad zijn medezeggenschapsorganen die ervoor zorgen dat medewerkers en studenten invloed kunnen hebben op wat verbeterd kan worden op de faculteit en universiteit. Dit kunnen hele kleine dingen zijn, die eenvoudig te implementeren zijn. Sommige problematiek zit echter diepgeworteld en om deze op te lossen zullen grotere inspanningen nodig zijn. Deze vraagstukken vergen vaak meerdere jaren om tot een goede oplossing te komen.

Verkiezingen 2019

Ieder jaar organiseert het centraal stembureau van Maastricht University de verkiezingen. Dit jaar gaan de verkiezingen plaatsvinden van maandag 20 tot donderdag 23 mei 2019. Er zijn verschillende partijen die zich verkiesbaar stellen. Elke partij heeft zijn eigen standpunten. Onze standpunten zijn te lezen in ons verkiezingsprogramma (link naar ons programma).

 

Tijdens deze week zijn onze kandidaten zichtbaar zijn op de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Spreek ze zeker aan en kom meer te weten over SHAPE!

Je kan stemmen via https://elections.maastrichtuniversity.nl.